Dokumenty

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Výročná správa Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova 2019

Prihláška na prípravu pre profesionálnych rodičov

Výročná správa Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova 2018

Program CDR Bratislava - Röntgenova

Výročná správa Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova 2017

Výročná správa Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova 2016