Kontakt

Adresa

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova
Röntgenova 6
851 01 Bratislava


Telefónne číslo : 02/67 20 94 00
Email: posta@cdrba-rontgenova.sk

IČO: 31753485
DIČ: 2020812123

Číslo sponzorského účtu: SK78 8180 0000 0070 0042 3590
Číslo výdavkového účtu: SK47 8180 0000 0070 0042 3566

Register OPK: https://www.ropk.sk/index.php?ids=564Kontakty


Riaditeľ

Mobil: 0918 337 951
E-mail: riaditel@cdrba-rontgenova.sk


Úsek starostlivosti o dieťa

Mobil: 0915 290 442
Telefón: 02/ 67 20 94 25
E-mail: usekstarostodieta@cdrba-rontgenova.sk


Úsek Centrum podpory profesionálnych rodičov

Mobil: 0917 943 409
Telefón: 02/ 67 20 94 47
E-mail: usekpodporycppr@cdrba-rontgenova.sk


Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

Mobil: 0917 635 489
Telefón: 02/ 68 20 42 11
E-mail: zdrav.usek@cdrba-rontgenova.sk


Ekonomický úsek

Mobil: 0918 337 952
Telefón: 02/ 67 20 94 14
E-mail: ved.ekonom@cdrba-rontgenova.sk


Terén a ambulancia - Sociálny pracovník

Mobil: 0908 440 993
E-mail: soc.npdei3@cdrba-rontgenova.sk


Psychológ

Mobil: 0908 442 582
E-mail: psych.npdei3@cdrba-rontgenova.sk


MAPA